De filosofiska samtal vi leder utvecklades av Matthew Lipman på 70-talet. Som professor insåg Lipman att den traditionella utbildningen inom filosofi som universitetet erbjöd inte gjorde hans studenter till filosofer eller lärde dem att filosofera, istället fick studenterna lära sig om filosofer och deras verk. I respons till detta utvecklade Lipman Philosophy for Children, P4C. Syftet med samtalen är att deltagarna ska bli filosofer, att de ska ifrågasätta sig själva och världen runt dem. Att de ska kunna identifiera problem i sin närhet och själva närma sig en lösning på problemet. 

Frågar man deltagarna på ett filosofiskt samtal varför de deltar så får man ofta ett annat svar: Under ett filosofiskt samtal får man en chans att prata om saker som man kanske inte får någon annanstans. Man kan ställa frågor som kompisarna, pojkvännen, eller föräldrarna inte vill eller kan diskutera; "Är en nyckel som inte kan låsa upp något fortfarande en nyckel?" "När är det okej att ljuga?" "Kan det någonsin vara rätt med en diktator?".