Fyra samtal på Södergården med Lars Hammer

Under våren 2020 kommer Tänka Noga att vid fyra tillfällen hålla filosofiska samtal på Södergården. De är öppna för nyfikna som vill pröva på hur det är att undersöka frågor med hjälp av filosofiska verktyg och en tydlig struktur. Som deltagare behöver man ingen tidigare erfarenhet av filosofi. Det räcker att man är en smula nyfiken. Vi jobbar i grupp och genomför genom att noga lyssna på varandra en filosofisk undersökning. Samtalet har ett egenvärde men leder också förhoppningsvis till en djupare förståelse och kanske till möjliga svar på frågorna i samtalet.

Fyra tematiska samtal leds av Tänka Nogas filosofiska praktiker Johan Berg, Jonathan Clinton och Lars Hammer:

1) Vänskap: Vad är vänskap och vem är en vän? Är vänskap enbart något positivt eller finns det en poäng med att bli ovän med någon? Är ovänskap rent av en form av vänskap? Varför väljer eller väljer vi ibland bort vänskap med någon?

2) Drivkrafter: Vilka är våra skäl till att gå upp på morgonen, ta oss till skolan eller jobbet? Vad får oss att anstränga oss för att lyckas med något eller tvärtom låta bli att anstränga oss? Vem eller vad är det som ger oss energi för att påbörja ett projekt och vad är skälen till varför vi också avslutar det eller ibland hoppar av utan att vara klara?

3) Ovisshet: Vi ställer hela tiden frågor om hur vi bör agera för att skapa ett hållbart samhälle, men hur klarar vi att hantera ständig ovisshet vad gäller svaren? Hur är det möjligt att vara väl medveten om en rad stora problem utan att ge upp? Är det så att det är vår förmåga till problemlösning, trots enorma svårigheter, som är det evolutionära skälet till att vi finns här överhuvudtaget, eller handlar det om något helt annat?

4) Attityd: Är det viktigt att veta vad vi vill? Om vi är osäkra och har svårt att svara på frågan om vad vi vill, godkänner vi då att någon annan får bestämma? Har vi som individer allt ansvar för hur vi mår eller ligger vårt mående också i händerna på dem runt oss? Är vårt agerande gentemot andra en orsak till hur vi själva mår?