Nu under våren kommer sju filosofiska samtal i åldrarna 10-19 att hållas. Datumen är 2a februari, 9e februari, 17e februari, 9e mars, 16e mars, 23e mars, samt 31a mars. Pris för terminen är 1250 sek. Anmälan görs på bankgiro 5317-8083 eller på swish till 123 320 71 15. Vid anmälan anger du deltagarens namn, ålder. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@johangsonberg.se eller Jonathan Clinton på 073 755 04 90.