Nu under hösten kommer sju filosofiska samtal i åldrarna 10-19 att hållas. Datumen är 6e oktober, 13e oktober, 20e oktober, 27e oktober, 10e november, 17e november, samt 24e november. Pris för terminen är 1250 sek. Anmälan görs på bankgiro 777-9374. Vid anmälan anger du deltagarens namn, ålder, samt vilka tillfällen som är anmälan gäller. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@tänkanoga.se