Vad är Tänka Noga?

Johan G:son Berg   www.johangsonberg.se

Johan G:son Berg

www.johangsonberg.se

Jonathan Clinton

Jonathan Clinton

Lars Hammer   www.tankepausa.se

Foto: Ellinor Scharin

 

Ursprunget till Tänka Noga kommer från filosofiska samtal för barn på Södra Teatern, under ledning av Liza Haglund och Anders J Persson. Liza och Anders har bland annat skrivit böckerna “Att Tänka Noga” (som vi lånat vårt namn ifrån) och “Självklart! Inte?” som är filosofiböcker riktade till barn och unga.

Från och med 2012 började Liza och Anders sakta men säkert lämna över samtalen till oss: Johan Berg, Jonathan Clinton och Lars Hammer. Johan och Jonathan hade själva varit deltagare och börjat läsa filosofi på universitet när de blev för gamla för att vara med i grupperna. Lars är gymnasielärare i filosofi och hade kommit i kontakt med Liza genom en kurs i barns existentiella frågor, som Liza undervisade på.

Parallellt med att vi började hålla samtal var vi också med i ett antal projekt med Riksteatern som centrum, där vi genomförde samtal med skolklasser i samband med att eleverna sett teaterpjäser. Vi var också med i ett projekt där lärare fick utbildning i att hålla filosofiska samtal. Dessa erfarenheter mynnade ut i antologin “Att Slippa Tänka Själv”.

Våren 2018 ändrades Södra Teaterns ägarstruktur, och det fanns inte längre möjlighet att ha verksamhet som inte uppfyllde de nya lönsamhetskraven. Vi beslutade då att fortsätta i egen regi, under namnet Tänka Noga och har fortsatt hålla samtal som förut. Under läsåren 2019-20 hålls samtalen på Björngårdsgatan 21 på Södermalm, i Magelungens skolas lokaler.