kontakta oss

www.facebook.com/ungfilosofi

Allmänna frågor: kontakt@johangsonberg.se

Jonathan Clinton: 073-755 04 90

Lars Hammer: 073-986 01 03, lars.hammer@tankepausa.se, www.tankepausa.se

Johan Berg: 073-752 51 68, kontakt@johangsonberg.se, www.johangsonberg.se